Đọc hiểu văn bản

  Đọc hiểu văn bản
  06/03/2024

  3 Đề đọc hiểu Bài thơ cây chuối kèm đáp án chi tiết

  Bài thơ Cây chuối (Ba tiêu) của Nguyễn Trãi là một bài thơ viết bằng chữ Nôm tuy ngắn gọn,…
  Đọc hiểu văn bản
  05/03/2024

  8 Đề đọc hiểu Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa kèm đáp án chi tiết

  Bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa được nhà thơ Nguyễn Duy viết vào mùa thu năm 1986. Bài…
  Đọc hiểu văn bản
  05/03/2024

  8 Đề đọc hiểu Hơi ấm ổ rơm có đầy đủ đáp án

  Hơi ấm ổ rơm là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Duy với một thông điệp nên…
  Back to top button