Chính sách bảo mật

1. Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi, đội ngũ phát triển và quản lý trang web vdoc.edu.vn, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Mọi thông tin thu thập qua trang web này đều được sử dụng với mục đích duy nhất là cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng.

2. Loại Thông Tin Thu Thập

  • Thông Tin Cá Nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin liên hệ khác mà người dùng cung cấp khi đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ.

  • Thông Tin Đăng Nhập: Ghi lại thông tin đăng nhập, địa chỉ IP, trình duyệt và loại thiết bị để duy trì an toàn và an ninh trang web.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vững chắc để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối do sự không thể kiểm soát được các yếu tố ngoại lệ.

4. Cookie và Công Cụ Theo Dõi

Chúng tôi sử dụng cookie và công cụ theo dõi để theo dõi thông tin về cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa nội dung.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Việc cập nhật chính sách này sẽ được hiển thị trên trang web.

7. Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: privacy@vdoc.edu.vn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web vdoc.edu.vn. Chúng tôi cam kết duy trì và bảo vệ quyền riêng tư của bạn một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

Back to top button