Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web vdoc.edu.vn. Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng trang web:

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, video, và tài liệu khác, đều là tài sản của vdoc.edu.vn và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử Dụng Dịch Vụ:

  • Bạn cam kết sử dụng dịch vụ trên trang web này chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ trên trang web.

3. Thay Đổi và Cập Nhật:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.
  • Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

4. Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các quy định trong Chính sách Bảo Mật trước khi sử dụng trang web.

5. Liên Hệ:

  • Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@vdoc.edu.vn.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên trang web của chúng tôi.

Trân trọng,

Đội ngũ vdoc.edu.vn

Back to top button